Szachownica lotnicza

Z wciśniętym klawiszem ctrl rysujemy kwadrat narzędziem Prostokąt (F6).
Następnie narzędziem Wskaźnik z wciśniętym klawiszem ctrl (nie powoduje on zmiany rozmiaru obiektu) ciągniemy za lewy środkowy uchwyt w prawą stronę poza obszar istniejącego już kwadratu. Nie zwalniająć LPM (Lewy przycisk Myszy) naciskamy PPM (Prawy Przycisk Myszy), który w tym momencie zrobił nam lustrazną kopię istniejące już kwadratu.
Powtarzamy ten krok jeszcze dwa razy przeciągając za odpowiednie uchyty, żeby uzyskać cztery kwadraty przylegające do siebie.
Następnie wypełniamy odpowiednimi kolorami. Zwracając uwagę na kolor biały bo domyślnie tworzymy kwadarty bez wypełnienia czyli przeźroczyste. Wypełnienie kolorem uzyskujemy przez kliknięcie LPM na wybranym kolorze z paska kolorów, który znajduję po prawej stronie ekranu w momencie gdy mamy zaznaczony dowolny obiekt.
Zaznaczamy wszystkie cztery kwadraty. Następnie ciągniemy za prawy dolny uchwyt z wciśniętym klawiszem Shift (zmiana rozmiaru proporcjonalna) i robimy pomniejszoną kopię czterech kwadratów wciskając PPM.
Kolejnym krokiem jest obrót o 90° wcześniej skopiowanych pomniejszonych kwadratów. Można to zrealizaować na dwa sposoby: wpisując wartość w miejscu Kąt obrotu lub
lub po zaznaczeniu czterech pomniejszonych kwadratów jeszcze raz kliknąć LPM wtedy pojawią się kontrolki obrotu i z wciśniętym klawiszem ctrl (obrót skokowy co 15°) obracamy obiekty stojąć nad dowolnym narożnikiem.
Oto efekt po obrocie.
Ostatnim krokiem jest usunięcie obrysu pomiejszonych kwadratów przez kliknięcie PPM na ikonę X znajdującą się na samej górze paska kolorów.
Oto gotowy efekt. Gratuluję właśnie ukończyłeś pierwszy tutorial :)