Jaskółka

Rysujemy prostokąt narzędziem Prostokąt (F6).
Następnie narzędziem Wskaźnik dwukrotnie klikamy na nim. Gdy pojawią się kontrolki do zniekształceń ciągniemy za górny środek w lewo żeby uzyskać równoległobok.
Następnie narzędziem Wskaźnik z wciśniętym klawiszem ctrl (nie powoduje on zmiany rozmiaru obiektu) ciągniemy za górny środkowy uchwyt w dół poza obszar istniejącego już równoległoboku. Nie zwalniająć LPM (Lewy przycisk Myszy) naciskamy PPM (Prawy Przycisk Myszy), który w tym momencie zrobił nam lustrazną kopię istniejącego już równoległoboku.
Rysujemy kolejny prostokąt tym razem pionowy, umieszczając go tak jak na rysunku. Następnie prostokąt ten zamieniamy w krzywą Obiekt/Przekształć w krzywe (ctrl-Q)
Wybieramy narzędzie Kształt (F10) i zmieniamy położenie węzłów z prawej strony, żeby uzyskać trapez. Wciśnięcie klawisza shift podczas przesuwania węzłów spoduje przesuwanie tylko w jednej płaszczyźnie.
Następnie robimy lustrzaną kopię trapezu.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie kształtów dowolnymi kolorami.
Ostatnim krokiem jest obrót całości o 45°


Oto gotowy efekt po obrocie.
>