Wazon

W celu ułatwienia sobie dalszej pracy włączamy linie siatki Widok/Siatka/Siatka dokumentu.
Następnie włączamy przyciąganie do siatki Widok/Przyciągaj do/Siatka dokumentu (ctrl+Y).
Kolejnym krokiem jest narysowanie prostokąta o wysokości mniej więcej połowy strony narzędziem Prostokąt (F6).
Prostokąt ten przekształcamy w krzywe Obiekt/Przekształć w krzywe (ctrl+Q). Następnie narzędziem Kształt (F10) zaznaczamy (wciśnięty shift) wszystkie wierzchołki i przekształcamy je w krzywe.
Dodajemy węzły zarówno na lewym jak i na prawym boku prostokąta. Lewy węzeł przenosimy w prawo natomiast prawy w lewo, pamiętamy żeby ilość kratek o które przenosimy w oby dwóch przypadkach była równa. Jeżeli nie zastosujemy się do tego, wazon będzie niesymetryczny.
Wyłączamy linie siatki Widok/Siatka/Siatka dokumentu. oraz przyciąganie do siatki Widok/Przyciągaj do/Siatka dokumentu (ctrl+Y). Likwidujemy obrys naszego wazonu i wypełniamy go dowolnym kolorem.
Jeżeli chcemy dodać efekt przezroczystości do naszego wazonu wybieramy polecenie Efekty/Soczewka (alt+F3) i z menu rozwijanego Pzrezroczystość
Ostatnim krokiem może być wykorzystanie kwiatka z poprzedniego tutoriala i umieszczenie go w wazonie. W zależności od potrzeb modyfikujemy jego wielkość oraz pamiętamy o właściwej kolejności obiektów na warstwie.
Dla ambitnych :) Mamy wazon w nik kwiatek brakuje nam tylko wody. Robimy kopię wazonu (Edycja/Kopuj (ctrl+C), Edycja/Wklej (ctrl+V) lub plus z klawiatury numerycznej) w tym miejscu w którym się znajduje. Na tek kopii rysujem prostokąt, który posłuży nam do przycięcia kształtu wazonu.
Zaznaczmy prostokąt narzędziem Wskaźnik. Wybieramy okno dokowalne kształtowanie Obiekt/Kształtowanie/Kształtowanie. Z listy rozwijanej wybieramy Przytnij. Sprawdzamy czy opcje Pozostaw oryginalny obiekt źródłowy oraz Pozostaw oryginalny obiekt docelowy są wyłączone. Klikamy przycisk Przytnij a następnie na naszej kopii wazonu. W efekcje działania tej funkcji dostajemy wazon pomniejszony o prostokąt, który znajdował się na nim.
Ostanim krokiem jest wypełnienie uzyskanego przed chwilą kształtu kolorem niebieskim i ustawienie go między wazonem a kwiatkiem.