Wstążka 3D

Za pomocą narzędzia Krzywe Beziera rysujemy kształt taki jak na przykładzie.
Następnie narzędziem Głębia wyciągamy z krawędzi trzeci wymiar.
Kolejnym krokiem jest rozłączenie grupy głębi Obiekt/Rozłącz-Grupa głębi (ctrl-K), natępnie zaznaczamy tylko grupę, która powstała z rozłączenia Grupy głębi i ją także rozłączamy Obiekt/Grupuj/Rozdziel grupę obiektów (ctrl-U). Efektem tego kroku będzie możliwość wypełnienia różnymi kolorami poszczególnych segemnetów naszej wstążki. Wyelniamy różnymi kolorami. Oto gotowy efekt.