Wiszące spójniki - sieroty

By uporać się z sierotami, czyli spójnikami na wońcu wiersza w programie MS Word należy:

Włączyć zamienianie tekstu poprzez skrót [Ctrl] + [H] lub na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie wybierając pozycję Zamień.

Wewnątrz okna zamieniania tekstu włączyć opcję Użyj symboli wieloznacznych, która czasem skrywa się pod przyciskiem Więcej >>.
Informacja

Symbole wieloznaczne, to specjalne znaki, które umożliwiają wyszukiwanie różnych ciągów znaków jednym zapytaniem. Włączenie tej funkcji umożliwi nam wyszukanie wszystkich łączników na raz, zamiast wyszukiwać i podmieniać każdy łącznik z osobna.


W polu Wyszukaj należy wprowadzić:( [wuioazWUIOAZ])( ).


Uwaga!!!

Zauważ, że wyszukiwana fraza to: nawias okrągły, spacja, nawias kwadratowy, litery, nawias kwadratowy, nawias okrągły, nawias okrągły, spacja i nawias okrągły! Chodzi o to, aby wyszukać łączniki, czyli pojedyncze litery mające przed sobą i za sobą spacje, ale podzielić wyszukiwaną frazę na dwie części. Pierwsza część to spacja i litera, a druga to spacja po literze. Dlaczego tak? Bo spację przed literą i literę chcemy zostawić jak jest, a spację za literą chcemy zamienić na spację niełamliwą.


W polu Zamień na wprowadzamy \1^s i wybieramy opcję Zamień wszystko.Informacja

Symbol \1 oznacza wklejenie tekstu zawartego w pierwszych nawiasach okrągłych wyszukiwanej frazy, a symbol ^s oznacza spację niełamliwą. Jak widać wynikiem takiego działania będzie: normalna spacja, pojedyncza litera (łącznik) i spacja niełamliwa, czyli to o co nam chodziło.